detail beheer

Financieel beheer

 • Opstellen van correcte en transparante afrekening zoals voorzien in de statuten (individuele afrekening, balans, kostenoverzicht,…)
 • Opnemen van tellers of meters bij afsluiten van de afrekening voor correcte verrekening van uw verbruik
 • Beheren van de rekeningen
 • Opvolgen debiteurs
 • Stipte betaling van leveranciers na controle

Technisch beheer

 • Regelmatige controle van het gebouw en schoonmaakdienst
 • Opvolgen van werken aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw
 • Optimaliseren onderhoudscontracten
 • Opvolgen van verzekeringsdossier en bijwonen expertise voor gemene delen
 • Snelle en efficiënte aanpak van technische problemen

Administratief beheer

 • Samenroepen van statutaire vergaderingen en raden van mede-eigendom
 • Notuleren en uitvoeren beslissingen algemene vergadering
 • 24u bereikbaarheid bij hoogdringendheid
 • Hosten van webportaal voor uw mede-eigendom, waarop u alle documenten van uw residentie kan raadplegen en defecten kan melden
 • Contracten en polissen onderhandelen
 • Behandelen van dagelijkse briefwisseling met een vlotte en snelle communicatie
 • archivering documenten