Buitenverblijf aftrekbare beroepskost

Hof van Cassatie maakt opmerkelijke bocht in recente arresten

Renovatie buitenverblijf valt weer onder aftrekbare beroepskosten

Uitgaven die niets te maken hebben met de activiteiten van de vennootschap, kunnen opnieuw ingebracht worden als aftrekbare beroepskosten.
Dat was lang niet het geval, maar het Hof van Cassatie stelt nu zijn mening bij.

buitenverblijf kustOok kosten die louter voortvloeien uit een fiscale constructie worden niet langer afgewezen. Wie dus kosten maakt om zijn belasting artificieel laag te houden, mag die voortaan ook aftrekken.

Een dokter die zijn buitenverblijf renoveert, mocht de gemaakte kosten niet inbrengen om zijn belastbare basis te verminderen – ook al was zijn buitenverblijf ingebracht in zijn vennootschap. De kosten strookten immers niet met het maatschappelijke doel van de vennootschap. Dat besliste het Hof van Cassatie in 2001 en werd daarna diverse keren herhaald.In vier recente arresten maakt het Hof van Cassatie nu een bocht van 180 graden, meldt de nieuwsbrief Fiscale Actualiteit. Het Hof wijst erop dat de wet niet stelt dat alleen kosten verbonden aan het maatschappelijke doel voor aftrek in aanmerking komen. De wet stelt alleen dat de kosten gemaakt moeten worden om belastbare inkomsten te verkrijgen of behouden. Opmerkelijk is dat het Hof expliciet schrijft dat het op vroegere rechtspraak terugkomt, wat ongezien is.

De uitspraak betekent dat constructies, waarbij via een vennootschap een buitenverblijf gekocht wordt, opnieuw interessanter worden.

Niet meer dan logisch

Bovendien worden ook kosten die louter voortvloeien uit een fiscale constructie niet langer afgewezen. Wie dus kosten maakt om zijn belasting artificieel laag te houden, mag die voortaan ook aftrekken.

De bocht van het Hof doet dan wel wenkbrauwen fronsen, volgens fiscalisten is ze niet meer dan logisch. ‘Alles wat een vennootschap verdient, is belastbaar. Dus is het logisch dat alle kosten aftrekbaar zijn’, zegt Axel Haelterman (KU Leuven).

Als een bedrijfsleider een buitenverblijf heeft, wordt dat bovendien ook belast, als voordeel van alle aard. Collega Luc De Broe (KU Leuven) wijst erop dat het maatschappelijke doel geen goed criterium was. ‘Wie zijn maatschappelijke doel breed gedefinieerd had, kwam weg met die kosten. Wie een smal doel had, riskeerde erbuiten te vallen.’

De fiscus haalde in de recente zaken bakzeil, maar dat betekent niet dat misbruik en fiscale constructies niet langer aangepakt kunnen worden. ‘Het arrest heeft ons verrast’, zegt Stefaan De Vleeschouwer, de advocaat die de fiscus bijstaat. ‘Mijn verwachting is dat het Hof van Cassatie deze uitspraak nog zal moeten nuanceren, als over bepaalde specifieke kosten geoordeeld moet worden.’

Koen Janssens, hoofdredacteur van Fiscale Actualiteit, merkt op dat fiscale constructies ook aangepakt kunnen worden op basis van de algemene antimisbruikbepaling. Volgens De Broe kan aan de wet een zin toegevoegd worden, die expliciet kosten voor fiscale constructies verbiedt. ‘Dat zou niet onlogisch zijn.’

Hoeveel de fiscus door de uitspraken van het Hof van Cassatie aan belastinginkomsten verliest, is vooralsnog onduidelijk.

bron : de Standaard 24/07/2015

Overzicht