HELP! MIJN HUURDER BETAALT NIET!

vrederechter

1. Contacteer je huurder zo snel mogelijk om de reden van de niet-betaling te kennen. Doe dit
     zodra je huurder een volledige maand huurachterstal heeft.

2. Reageert je huurder niet, stuur hem een aangetekende brief waarin je hem aanmaant tot
    betaling  van de achterstallige huurgelden.

3. Probeer een verzoeningsprocedure met je huurder. Dit is een gratis procedure waarbij de
    Vrederechter probeert om tot een zo constructief mogelijke oplossing te komen tussen beide
    partijen.

4. Indien bovenstaande stappen geen effect hebben gehad start je een gerechtelijke procedure via
    het Vredegerecht.

       a.)  Je kan een procedure starten via verzoekschrift (vast rolrecht)
             attest van woonst vereist van max. 15 dagen oud (kan je afhalen op het gemeentehuis)
       b.)  via een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder (kosten kunnen hoger oplopen)

5.  Uiteindelijk zal de Vrederechter een bindende beslissing nemen (afbetalingsplan toestaan,   
     uithuiszetting, …)

Tegen deze beslissing kan je geen hoger beroep instellen aangezien huurgeschillen tot de bijzondere bevoegdheid van de Vrederechter behoort.

Om het vonnis uitvoerbaar te maken kan je te rade gaan bij een gerechtsdeurwaarder die het vonnis zal betekenen aan de huurders.

Tip: Als verhuurder kan je jezelf in dit soort zaken perfect verdedigen, een advocaat is niet persé noodzakelijk.

Overzicht