Uw syndicus in Knokke

Zoekt u een goede syndicus?

Het ervaren team van Immo Van de walle beheert uw residentie met passie. U krijgt een persoonlijk contact, uitstekende bereikbaarheid en uiteraard een topservice betreffende financieel, technisch en administratief beheer.  

Vraag nu een vrijblijvende offerte of advies voor het beheer van uw residentie!
Gelieve uw voornaam in te vullen
Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve uw e-mail in te vullen
Gelieve uw telefoon in te vullen
Gelieve uw uw bericht in te vullen
Gelieve akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden
Reeds in ons beheer
 • De boekhouding van uw residentie wordt gebaseerd op het principe van een dubbele boekhouding volgens het Europese rekeningstelsel. Mede-eigenaars beschouwen we als “klanten”, toeleveringsbedrijven als “leveranciers”.
 • We voorzien een werkkapitaal (permanente provisie) voor uw residentie en vragen periodieke voorschotten indien nodig.
 • U krijgt een overzichtelijke uniforme afrekening volgens verdeelsleutels zoals voorgeschreven in de statuten van uw gebouw en opgesplitst volgens verschillende kostensoorten.
 • Verbruiken via collectieve installatie worden verdeeld volgens opgenomen tellers of meters bij afsluiten van de afrekening.
 • Na nazicht van de uitgevoerde werken, worden uw leveranciers tijdig betaald.
 • We maken op verzoek voor uw residentie een vergelijking tussen verschillende boekjaren.
 • We voorzien een kostenbegroting die u op de jaarvergadering kan goedkeuren.
 • Wij stellen voor uw residentie een correcte en duidelijke actief/passief balans op.
 • We verzorgen de bankverrichtingen van uw residentie. Ontvangsten van eigenaars en betaling van leveranciers worden dagelijks afgepunt via digitale bankafschriften.
 • Nalatige eigenaars worden opgevolgd en tijdig aangemaand.
 • Bij verkoop van een appartement voorzien we afrekeningen tussen de verkoper en de nieuwe eigenaar gesplitst volgens aktedatum.
 • De individuele afrekeningen van de verschillende boekjaren kunnen ook geraadpleegd worden via onze website met een unieke syndic login code.
 • U krijgt een optimale transparantie in de relatie tussen mede-eigenaar, syndicus en leveranciers. Wij nemen geen geheime commissies bovenop het ereloon. 
 • U geniet een regelmatige controle van uw gebouw en schoonmaakdienst met checklijst.
 • Wij zorgen voor opvolging van onderhouds-, herstellings- of renovatiewerken aan de gemeenschappelijke delen van uw gebouw
 • We vragen advies aan deskundigen of organiseren plaatsbezoeken met aannemers en/of deskundigen bij schade of defecten. Door de jaren heen bouwden we contacten op met verschillende bouwtechnische specialisten (lekdetectie, ventilatie, rookgaskanalen…)
 • Regelmatige bijscholing over snelle evolutie van o.a. technieken.
 • We vragen bestekken op voor uw residentie en voorzien de nodige analyse.
 • We optimaliseren en evalueren regelmatig uw onderhoudscontracten, hierdoor kan u genieten van scherpe raamovereenkomsten.
 • Opvolgen van verzekeringsdossiers en bijwonen expertise voor gemene delen.
 • Snelle en efficiënte aanpak van technische problemen. Zo kan u focussen op datgene wat er echt toe doet: zorgeloos genieten van uw mede-eigendom.
 • We verzorgen de uitvoering van kleine dringende technische interventies zoals: resetten van garagepoort/lift, uitschakelen van vals alarm bij brandcentrales, resetten van elektriciteitszekeringen gemene delen…
 • We bewaken de uniformiteit van o.a. naamplaatjes in uw residentie.
 • U kan ons ook buiten de kantooruren 7/7 bereiken op een noodnummer voor dringende problemen.
 • We organiseren uw statutaire vergaderingen en raden van mede-eigendom.
 • We bieden uw VME gratis een eigen vergaderzaal (+/- 25 personen) voor het houden van algemene vergaderingen. Onze vergaderzaal is uitgerust met een videovergadersysteem (groot scherm) voor een hybride vergadering waarbij eigenaars kunnen kiezen om fysiek of digitaal deel te nemen.
 • We notuleren en voeren beslissingen uit op uw algemene vergadering.
 • We onderhandelen de contracten en polissen van uw residentie via groepsaankoop zodat de vereniging van mede-eigenaars kan genieten van scherpe tarieven. (o.a. verzekering, elektriciteit, gas, keuring van liften, onderhoud branddetectie…). Bovendien worden de polissen en contracten regelmatig geëvalueerd, zodat steeds de interessantste voorwaarden kunnen worden gegarandeerd.
 • We voorzien de vertegenwoordiging van mede-eigenaars ten opzichte van derden of ten opzichte van de mede-eigenaars zelf.
 • We leveren documenten en attesten af, op vraag van de notaris, bij verkoop van een pand.
 • Indien nodig zorgen we voor een strikte opvolging van gerechtsdossiers in samenspraak met de aangestelde raadsman.
 • We vullen officiële documenten aan, cf. de wet op de mede-eigendom.
 • U geniet van ons online syndic platform (met unieke login code) waarop alle documenten en gegevens van uw mede-eigendom beschikbaar zijn en u 24/24 alle defecten in een defectenmeldpunt kan doorgeven.
 • We volgen de dagelijkse briefwisseling/mails goed en snel op.
 • U wordt meteen geïnformeerd via duidelijke en vlotte communicatie omtrent technische problemen.
 • We voorzien regelmatige communicatie met de raad van mede-eigendom en/of mede-eigenaars voor een update van lopende zaken.
 • We zorgen voor archivering en bewaring van uw documenten.
 • De zaakvoerders van Immo Van de walle zijn uw rechtstreeks aanspreekpunt van het kantoor. Uw gebouw wordt beheerd alsof het onze eigendom is.
 • Wetten en reglementeringen wijzigen snel, daarom vinden wij het belangrijk ons permanent bij te scholen. Wij zijn tevens gecertifieerd met kwaliteitscertificaat voor syndicus uitgereikt door het Algemeen Eigenaars Syndicaat en het Koninklijk Algemeen Eigenaars Verbond.
Reeds in ons beheer
Reeds in ons beheer
Interesse om uw gebouw door Immo Van de walle te laten beheren?

Contacteer ons vandaag voor een vrijblijvende offerte of advies!

Plan uw gesprek